Fiskekort till Lögdeälven och Blåtjärn köper du här:

Fiske i Lögdeälven-Västanfjället FVOF (ifiske.se)

samt hos våra återförsäljare, se sida "Karta och Fiskekort"

Du kan också följa oss på Facebook

Lögdeälven-Västanfjällets fvo | Facebook

Du kan köpa ditt Fiskekort från vår leverantör av digitala fiskekort .

https://www.ifiske.se/fiske-logdealven-vastanfjallet-fvof.htm

Men naturligtvis även från våra fiskekortförsäljare, se fliken "Karta och Fiskekort"Lögdeälven- Västanfjällets FVO, ligger inom Bjurholms kommun, i landskapet Ångermanland och i länet Västerbotten. Denna del av Lögdeälven ligger ovanför Fällforsfallet och har tidigare bara haft ett lokalt bestånd av öring och harr. I och med laxtunnelns tillkomst i slutet på 80 talet har lax och havsöring även kunnat vandra upp i denna del av älven. Det har dock varit en mycket begränsad uppvandring fram till 2012 då något hände. Om det är de hårdare bestämmelserna för fisket efter lax i Bottenhavet/Östersjön som verkar ut vet vi inte, men från att ha en årsstigning på några tiotal fiskar så gick det upp 662 fiskar 2012 från det att räknaren kom igång i början på juli fram till oktober. De senaste åren har dessa positiva siffror fortsatt och sommaren 2019 blev ett rekordår 1367 laxar och öringar som passerade fiskräknaren i Fällfors. 


Arbetet fortsätter med den Älvsbasserade laxförvaltningsplanen inom Lögdeälven-Västanfjällets FVO tillsammans med Mo-Lögdeå och Lögdeälvens FVO.

Flottningsrestaureringen (ReBorN) av Lögdeälven är nu klart inom vårt FVO. Blir spännande att se hur resultatet blir på sikt. https://www.facebook.com/restaurering


Tidigare räknades Fällforsen som ett vandringshinder, vilket inte längre är fallet! Dessa bestämmelser från Fiskeriverket gäller nummera i Lögdeälven inom Lögedeälven-Västanfjällets fiskevårdsområde. Detaljerade bestämmelser finns i menyn "Fiskeregler" till vänster.

Lax- och havsöringvattendragen

För vattendrag som har bestånd av lax och havsöring, har Fiskeriverket utfärdat särskilda föreskrifter för sträckan från mynningsområdet upp till första vandringshindret (FIFS 2004:37).


Gäller Lögdeälven och Karlsbäckens nedre del (till första forsen)

Minimi mått: Lax och Öring 50 cm, Harr 35 cm

Inom Västanfjället-Lögdeälvens FVO är fiske efter lax och öring förbjudet från den 1 september och året ut. 

Endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten. 


Det går en väl uppmärkt och underhållen vandringsled efter älven. I anslutning till den så finns det övernattningsstugor. Dessa är fria att användas av vandrare och fiskare. I anslutning till älven vid Lillänget så finns en vildmarkscamp med möjlighet att ställa upp husvagn/husbil. Här finns även ett litet flottningsmuseum.


OBS! Det är inte fiskevårdsområdet som äger stugorna och Campen utan Karlsbäcksbyggdens utvecklingsgrupp. I stugorna och vid campen så finns inbetalningskort som du på frivillig basis kan betala in till utvecklingsgruppen för att de fortsatt skall kunna underhålla leden och övernattningsstugorna. Så har du utnyttjat stugorna eller Vildmarkscampen så hör det till god sed att lämna ett bidrag!