Fiskeregler


Allmäna regler


Endast fiske med ett handredskap fört från hand per fiskare är tillåtet. 

För alla fiskekort får barn under 16 år fiska gratis i målsmans sällskap, som då själv givetvis måste ha löst giltigt fiskekort. OBS! Fångstbegränsningen för målsmans kort gäller!  T.ex. max 3 fiskar kort/dygn i Blåtjärn eller 1 lax/havsöring /dygn och max 4 harrar i Lögdeälven!


Upplåtna vatten
Lögdeälven och Karlsbäcken (Se bestämmelser vad gäller Lax, Öring samt Harr) 
Blåtjärn Put and Take (Se separata bestämmelser)
Övriga vatten, se karta! 


BLÅTJÄRN


Put and Take vatten. Varje höst sätts Regnbåge, Öring och Röding in i tjärnen.

Regler för Blåtjärn:

MAX 3 fiskar/dygn och kort!!

Fiske tillåtet från premiärhelgen tom den 30 september årligen!

S.k. PowerBait kulor är förbjudna!

Fiske från båt förbjudet!


LÖGDEÄLV, samt Karlsbäcken till Karlstjärn!


Fiske tillåtet från den 1 maj till 30 augusti!

Lögdeälven från Storforsen ner till Bjurvik. I älven tillämpas s.k. rotatonsfiske!

Lax och Havsöring
Minimimått 50 cm
Max en Lax och/eller Havsöring per fiskare och dygn.  All övriga fiskar skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.
Fiskeperiod: 1/5 - 14/9. Från och med 15 september fiskeförbud i Lögdeälven!

Harr
Minimimått 35 cm


Fisk understigande minimimåttet eller fler än EN fångad lax/öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet, död eller levande, brott mot denna regel medför straffansvar!


FVO uppmanar till restriktivt fiske i samtliga biflöden eftersom dessa fungerar som barnkammare för lax och havsöringen.

Västanfjällets FVO uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen. Tag med ev. skräp hem! 


Fiskevårdsföreningen äger ej de stugor och rastskydd/rastplatser som finns efter Lögdeälven. Dessa tillhör Karlsbäcksbygdens utvecklingsgrupp och nyttjas av alla som så önskar enligt deras instruktioner. Glöm inte att lämna ett bidrag om du nyttjar dem!


Tack för att ni följer våra regler och för att ni fiskar hos oss!